Ænes og Mauranger

Foto: Benthe Bondhus 2019

Siste frå Bygdalaget

Høyring av besøksstrategi Folgefonna Nasjonalpark
Les høyringa her

Har du innspel til høyringa ?
Send til:jannickenaes@gmail.com innan 22.mars

Bygdatreff m/årsmøte er utsett på ubestemt tid

Bygdalagsturane
2020

Alle turar er merka

I denne kalenderen kan du finna aktivitetar eller hendingar som du kan få med deg.

Bygdalaget på innsida

BYGDABLOGGEN

Tur-bloggen

Peder på tur

Slekts-bloggen

Gamle postkort

Vårt eige galleri

Me vil gjerna at du sender oss dine beste bilete. Bruk adressa du finn på kontaktsida i horisontalmenyen.

Sida er under arbeid

I skuffene her finn du mykje godt stoff frå tidlegare saker på mauranger.no Redaksjonen er i arbeid med oppdatering.
Nyhende eller kvardagsdrøs, meiningar om det meste…

Helsing Redaksjonen

Redaksjonen i mauranger.no