Framsida

KRAFTVERK

 
 
Klikk på bilete for full storleik
Statkraft sitt administrasjonsbygg i Austrepollen

Statkraft Energi AS  SG Folgefonn

Statkraft Folgefonn har 2 kraftstasjonar: Mauranger og Jukla.

Ved Mauranger produserer dei 1150 GWh/år og ved Jukla 80 GWh/år.

Anleggsstart var i 1968, og på det meste var det 750 mann i arbeid.

Det vart bygd over 50 km med vasstunellar, 50 km med anleggsvegar og

5 store steinfyllingsdammar.

Aggregata vart sett i drift, og første del av anleggsarbeidet vart avslutta i 1974.

Folgefonnutbygginga er den første i Norge som har eit vassinntak under isbreen.

I 1978 var inntak og tunneldrift under Bondhusbreen ferdigstilt, og det

automatiske spyleanlegget for breinntaket sto ferdig i 1983.

Sjølve produksjonsstyringa og overvakinga av kraftstasjonane skjer frå

driftsentralen i Sauda.

Oversikt over dam - og tunnelsystem her (pdf)

Adresse: Austrepollen

Kontakt: tlf. 53 48 50 00  

Nettstad: www.statkraft.no 

 
 
Klikk på bilete for full storleik
Gjetingsdalen Kraft AS sitt kraftstasjonsbygg og utløp

Gjetingsdalen Kraft AS

Gjetingsdalen kraftverk nyttar 248 m. av fallet i Dalelva,

medan nedslagsfelt til vatnet som kjem ned i elva er på 8,8 km2.

Røyrgata er nedgraven og er 1640 m lang, og sjølve kraftverkshuset

har ei grunnflate på 60 m3 med tilpassa lokal byggeskikk.

Kraftverket er eigd av Gjetingsdalen Kraft AS som er danna av dei

grunneigarane som eig fallrettane.

Kraftverket vart igangsett 7. feb. 2007 med planlagd gjennomsnittleg

årsproduksjon på 9,7 GWh.

Kostnaden er 13,5 mill.

Adresse: Gjetingsdalen

Omvisning kan avtalast på tlf. 902 26 250  eller  971 13 072

 
 
Kraftstasjonen til Gjerde kraftverk er eit praktbygg i glas og stein.

Gjerde Minikraftverk

Planlagd gjennomsnittleg årsproduksjon er 6,56 GWh.

Maks yting: 1800 KW
Fallhøgde: 410 meter
Røyrgatelengd: 1360 meter
Småkraft a/s har vore utbyggjar. Hovudentreprenørar har vore Høyer Odda

og Brødrene Opedal.

6 grunneigarar i Austrepollen er med, med større eller mindre partar.

Kraftverket vart igangsett 25. aug. 2007, men offiselt opna 16.apr. 2008. 

Adresse: Austrepollen

Kontakt: Jakob Gjerde, tlf. 53 48 41 71

 
 

Krokaelva kraftverk

Effekt: 470

Fallhøgde: 120 meter
Turbintype: Pelton

Byggeår: 2008
Adresse: Kroka, Mauranger

Kontakt: Oddbjørn Kroka

 
 
kraftstasjonen til Dalelvo Kraftverk

Dalelvo kraftverk

Årsproduksjon: 9,3 Gwh
Fallhøgde: 142 m
Røyrgatelengd: 680 m
Røyrdiameter: 1000 mm
Turbintype: Francis 3100 kw
Byggeår: 2009/2010

Adresse: Gjetingsdalen

Kontakt: Per Magne Eikenes

 
 

Småkraftverk under planlegging/bygging:

Æneselva kraftverk - Ænes, v/Leif Sverre Enes

Lielva kraftverk - Tveitnes, v/Ronny Kroka

Bondhuselva kraftverk - Bondhus, v/ Tore Bondhus

Fossabekken kraftverk - Austrepollen, v/Jakob Gjerde

Tveitelva kraftverk - Nordrepollen, v/Jan Flatebø

Tverrelva kraftverk - Gjetingsdalen, v/Kjell Bråtun

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Tilbake

 

Eldre nyhende
10.04.2018
Årsmelding frå turnemnda
Mange gjekk bygdalagturane i 2017, talet held seg stabilt.
Les meir
08.04.2018
Orintering på Helleneset
Odda O lag startar vårsesongen
Les meir
25.03.2018
Påskequiz på Mauranger Kro og Gjestehus
Møt opp Skjertorsdag 29.03 kl 1900.
Les meir
09.03.2018
Årsmøte med middag og bingo
Bygdalaget held årsmøte 8. april kl. 14
Les meir

Sponsor Lenkjer
Statkraft
Sjøtroll havbruk as
Lio Sag & Treforedling
Norsafe
Gjetingsdalen Kraft AS
Folgefonni Breførarlag
Lokalavisa Grenda
Gjerde Kraft
Mauranger Stein
Dalelvo Kraft As
Dynamiske websider utvikla av iDrift AS - Design: Ibox AS